Statens vegvensen har en egen prosjektside for E39 Stord-Os. Her finner du mye god informasjon, illustrasjoner og planer.

Hordaland fylkeskommune har opprettet et kontaktutvalg for E39 Hordfast og her er mye relevant lesestoff fra fylkeskommunalt nivå.

NHO leverer pressemeldinger og uttalelser fra næringslivet på Vestlandet.

Samferdselsdepartementet har lagt ut Nasjonal transportplan for 2018 – 2029.